Algemene Voorwaarden

De fotosessie

De fotosessie vindt plaats op de afgesproken datum.
Indien de sessie niet kan plaatsvinden, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden doorgegeven. Wordt er binnen deze 24 uur afgezegd dan zal de helft van de fotosessie in rekening worden gebracht. Een uitzondering hierop is als wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheid wordt afgezegd. Er zal dan kosteloos een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Indien Inge Bird ziek is of wegens bijzondere omstandigheden is verhinderd, zal zij dit zo spoedig mogelijk laten weten en een nieuwe afspraak met je inplannen voor de fotosessie.

By Birdy Photography is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade tijdens de fotosessie.

By Birdy Photography stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder goede foto’s dan normaal, door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen.

Het is niet toegestaan om tijdens de fotosessie opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

 

Levering en betaling

Bij je reservering betaal je de opnamekosten voor de fotosessie. Je ontvangt hiervoor een factuur.
Binnen drie weken na de fotosessie ontvang je een link naar de galerij met de nabewerkte digitale bestanden. Vanuit deze galerij kun je bepalen welk fotopakket je afneemt en (indien van toepassing) je  selectie maken. Wanneer je de pakketkeuze en selectie hebt doorgegeven, ontvang je de factuur voor het gekozen fotopakket. De betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Zodra de betaling is ontvangen, worden de gekozen bestanden voor je klaargezet in de galerij om te downloaden en/of ontvang je een downloadlink. Deze JPEG-bestanden in hoge resolutie, zijn bedoeld voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om af te drukken.

Daarnaast lever ik dezelfde bestanden voorzien van mijn logo en speciaal verkleind en verscherpt voor on-line gebruik. Let op: alleen deze bestanden mag u delen op social media.

Wanneer je pakket een mini-album bevat, wordt deze na het maken van je pakket- en eventuele fotokeuze voor je samengesteld en ontworpen. Het album wordt binnen 4 tot 6 weken nageleverd.

By Birdy Photography bewaart de digitale bestanden niet langer dan 2 maanden na levering, dus bewaar de foto’s goed.

 

Overige kosten

De prijs van de fotosessie is exclusief reiskosten en parkeerkosten.
Binnen een straal van 10km vanaf Utrecht zijn de reiskosten bij de prijs inbegrepen. Daarbuiten bedragen de reiskosten €0,55/ km.

 

Auteursrecht en gebruiksrecht

Van de digitale bestanden die je koopt, koop je het gebruiksrecht, niet het auteursrecht!
Dit betekent dat je enkel het recht hebt tot reproductie van de foto’s voor eigen gebruik.

By Birdy Photography behoudt alle auteursrechten en heeft daarmee het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder website, portfolio, social media en drukwerk.

Indien je uitdrukkelijk niet wenst dat de gemaakte foto’s van jezelf of van leden van je gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dien je dit voor de reservering per e-mail kenbaar te maken.

Het is niet toegestaan de ontvangen digitale foto’s op internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede, dan dat deze is aangeleverd door By Birdy Photography. Dus niet zelf bewerken, bijsnijden, omzetten naar zwart wit of voorzien van een filter.

Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van By Birdy Photography.

Het is niet toegestaan om foto’s/ digitale bestanden op te sturen naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van By Birdy Photography.

Vermeld altijd By Birdy Photography bij het plaatsen van een foto.

 

Privacy

By Birdy Photography  zal voorzichtig omgaan met uw privacy en in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.

By Birdy Photography, gevestigd aan Tholen 56, 3524ZN te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

By Birdy Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van By Birdy Photography en/of omdat je deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan By Birdy Photography verstrekt.
By Birdy Photography kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Uitgerekende datum (indien van toepassing)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

By Birdy Photography verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid (bijvoorbeeld door het verloop/ bijzonderheden gedurende de zwangerschap of bevalling te beschrijven per e-mail).
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  De website en/of dienst van By Birdy Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. By Birdy Photography kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat By Birdy Photography zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bybirdy.photography, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

By Birdy Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • By Birdy Photography analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • By Birdy Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

By Birdy Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van By Birdy Photography) tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart

By Birdy Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. By Birdy Photography hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

By Birdy Photography deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
By Birdy Photography zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.
Wil je weten welke persoonsgegevens worden gedeeld met derden (zoals met leveranciers van albums, fotoproducten e.d.) neem dan contact op met By Birdy Photography.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

By Birdy Photography gebruikt alleen technische, functionele en analytische (enkel die geen inbreuk maken op je privacy) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. By Birdy Photography gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Birdy Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bybirdy.photography.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

By Birdy Photography wil je er tevens op wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

By Birdy Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bybirdy.photography